Mgr Łukasz Olszewski

Mgr Łukasz Olszewski

Mgr Łukasz Olszewski

Ukończyłem Policealne Studium Medyczne nr 4 w Warszawie jako technik fizjoterapii w 1992 r., a następnie Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach jako magister fizjoterapii w 1997 roku. Od początku związany jestem z medycyną sportową, ortopedią i traumatologią, a swoje doświadczenie zdobywałem w takich instytucjach jak Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, HKS Hutnik, Centrum Medyczne Damiana czy Instytut Matki i Dziecka, jak i prywatna praktyka fizjoterapeutyczna. Również jestem wykładowcą masażu w Policealnej Warszawskiej Szkole Medycznej.