Łuszczycowe zapalenie stawów

Łuszczyca jest znaną chorobą skóry, która może też atakować stawy.

Około 20% chorych na łuszczycę choruje również na łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS). Zapalenie stawów i zmiany skórne nie muszą występować w tym samym czasie. Choć większość chorych z ŁZS ma równocześnie zmiany łuszczycowe na skórze to jednak u części chorych zapalenie stawów wyprzedza pojawienie się zmian skórnych. Często też zmiany skórne są tak dyskretne, że długo pozostają nierozpoznane.

Istotna do rozpoznania ŁZS jest wiadomość o występowaniu łuszczycy w rodzinie. Upewnia ona co do stawianego rozpoznania, nawet przy braku zmian na skórze u diagnozowanego pacjenta.

Łuszczycowe zapalenie stawów może zajmować każdy staw. Swoim przebiegiem przypomina reumatoidalne zapalenie stawów choć zajmuje także stawy wolne od zmian w RZS jak np. międzypaliczkowe dalsze rąk (czyli te najbliższe paznokci). Tym co odróżnia ŁZS od RZS jest też niesymetryczne zajęcie przez chorobę różnych stawów. Choroba może zajmować stawy krzyżowo biodrowe i kręgosłup co konieczne czyni jej różnicowanie ze zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa (ZZSK).

Pomocne w diagnostyce są badania laboratoryjne. Szczególnie przydatne jest oznaczenie czynnika reumatoidalnego w surowicy krwi. Czynnik ten w chorobie tej nie występuje, jak ma to miejsce w większości przypadków reumatoidalnego zapalenia stawów. Z uwagi na brak czynnika reumatoidalnego, ŁZS zalicza się do tzw. seronegatywnych zapaleń stawów.

Diagnostyka poza badaniami laboratoryjnymi - tak jak w przypadku wszystkich zapaleń stawów - obejmuje badanie ultrasonograficzne, klasyczne badania radiologiczne (szczególnie ważne przy różnicowaniu z innymi chorobami zapalnymi stawów), a w uzasadnionych przypadkach rezonans magnetyczny (zwłaszcza stawów krzyżowo-biodrowych).

Leczenie ŁZS

obejmuje tradycyjne leki modyfikujące przebieg choroby, takie jak metotreksat i cyklosporyna. W szczególnie trudnych i agresywnie przebiegających postaciach choroby stosuje się tzw. leki biologiczne. Niestety, NFZ nie stworzył jeszcze obecnie ogólnie dostępnego programu leczenia ŁZS lekami biologicznymi. W ośrodkach specjalistycznych podejmuje się jednak próby indywidualnego leczenia tego schorzenia. Prowadzone są też próby kliniczne nowych metod leczenia ŁZS.

W prowadzeniu leczenia chorego z łuszczycowym zapaleniem stawów uczestniczy nie tylko reumatolog - równie ważny w ocenie zmian skórnych jest specjalista dermatolog.