ESWT

ESWT (Extracorporeal shock wave therapy) czyli terapia radialnymi falami uderzeniowymi.

 • Jest nieinwazyjną metodą leczenia
 • Krótki czas terapii od 3 do 5 zabiegów
 • Jest bezpieczna z bardzo niskim procentem komplikacji
 • Niemal całkowity brak efektów ubocznych
 • Zapobiega lub redukuje konieczność wykonywania zabiegu operacyjnego
 • Może być stosowane ambulatoryjnie
 • Zabiegi bez potrzeby znieczulenia
 • Nie ma wpływu na ewentualną operację
 • Bardzo wysoka skuteczność leczenia
 • Jest szeroko akceptowana przez pacjentów

ESWT czyli terapia fala uderzeniowąFala uderzeniowa jest określana jako wysoce nieliniowa
i nieharmoniczna akustyczna fala dźwiękowa, która charakteryzuje się gwałtowną zmianą amplitudy ciśnienia; generowana pneumatycznie jest transmitowana radialnie do obszaru bólowego za pomocą aplikatora.

Testy kliniczne wykazały, że fale uderzeniowe skierowane na powierzchnię ciała mają pozytywny wpływ na leczenie określonych schorzeń. Terapia falami uderzeniowymi jest procesem nieinwazyjnym stosowanym aby zapobiegać konieczności przeprowadzania zabiegu operacyjnego.

Fale wstrząsowe zostały po raz pierwszy użyte jako metoda leczenia w 1980 r. przez Chaussy’ego; w 1987 r. zastosowano metodę ESWT w leczeniu kamicy nerkowej, w 1988 r. w leczeniu pseudoartrozy zaś w 1992 r. znalazła ona zastosowanie w leczeniu przewlekłych tendinopatii. Tym samym terapia ESWT stała się jednym ze standardów w leczeniu zachowawczym przewlekłych tendinopatii, gdzie do tej pory stosowano modyfikacje aktywności fizycznej, stabilizatory, iniekcje sterydowe, fizykoterapię i leki przeciwzapalne niesterydowe.

ESWT niezależnie od rodzaju zastosowanej energii posiada podobne możliwości zmniejszenia bólu i zwiększenia potencjału gojenia tkanek. Fizyczny i biologiczny wpływ fal wstrząsowych na tkanki nie jest do końca poznany, ale istnieje kilka hipotez próbujących wyjaśnić zjawiska fizyczne i biologiczne, zachodzące w tkankach pod wpływem ESWT: bezpośrednie działanie fali wstrząsowej na błonę komórkową ma swój wyraz w zmianie przepuszczalności błony komórkowej i jonizacji molekuł. Następnie dochodzi do reakcji wewnątrzkomórkowych o typie chemicznym, prowadzących do biologicznych zmian.

- Fala wstrząsowa zmienia właściwości błony komórkowej komórek nerwowych w okolicy poddanej terapii, co prowadzi do braku generacji potencjału w receptorach bólowych

- Fale wstrząsowe są przyczyną zmian chemicznych, które redukują efekt transmisji stymulacji bólowej

- Fale wstrząsowe hamują transmisję odczucia bólowego a także indukują neovaskularyzację, co prowadzi do wzrostu przepływu krwi w okolicy poddanej terapii i wzmaga gojenie się tkanek.

Terapia falami uderzeniowymi jest zalecana w przypadku:

Terapia bólu w przewlekłych tendinopatiach:

 • Tendinopatia ścięgna Achillesa
 • Tendinopatia rozcięgna piętowego tzw. „ostroga piętowa”
 • Łokieć tenisisty i golfisty
 • Kolano skoczka
 • Leczenie zaburzeń zrostu kostnego
Idealnym wskazaniem jest ból ograniczający się tylko do małego rejonu i łatwo lokalizowany poprzez ucisk; musi istnieć korelacja pomiędzy miejscem występowania bólu a miejscem patologii.

Terapia przy użyciu niskoenergetycznych fal wstrząsowych nie wymaga obecności anestezjologa i urządzeń obrazowych np. aparatu RTG natomiast leczenie musi być zalecone przez lekarza.

Centrum Medyczne Achilles jest wzorcowym centrum szkoleniowym terapii falami uderzeniowymi, zabiegi przeprowadzane są za pomocą urządzenia Swiss DolorClast.

http://www.akson.pl/aktualnosci/71.html